ΙΣΤΟΡΙΑ

H Εταιρεία NECTAR DIVINO I.K.E. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2019, από δύο καλούς φίλους, το Δημήτρη και το Matteo. Η αγάπη τους για το κρασί αλλά και οι εμπειρίες τους από boutique οινοποιεία όλου του κόσμου οδήγησαν στην ανάγκη για τη δημιουργία μιας εταιρείας με αντικείμενο την εισαγωγή και εξαγωγή εκλεκτών κρασιών σε όλο τον κόσμο. Το όνομα της εταιρείας μας προήλθε από δύο διαφορετικές γλώσσες, την ελληνική (ΝΕΚΤΑΡ) αλλά και την ιταλική (DIVINO), δηλαδή το Θεϊκό Νέκταρ.

HISTORY

And this is how it begun: two good friends, Dimitris and Matteo, tasting and enjoying wines and varieties from wineries all over the world. Their love for wine as well as their experiences from unique boutique wineries all over the world generated the need to create a company with main object and activities to import and export fine wines from everywhere in the world. Nectar Divino Ι.Κ.Ε was found in July of 2019. The name of our company has its origins in two different languages, greek (NEKTAR) and italian (DIVINO), meaning the Divine Nectar.

Background Image
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Η NECTAR DIVINO I.K.E αντιπροσωπεύει κυρίως boutique οινοποιεία και παραγωγούς από χώρες όπως Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ν. Αφρική, Αργεντινή κ.ά. Όλα τα κτήματα που αντιπροσωπεύει η εταιρεία μας φέρουν μία κουλτούρα και έναν εκλεκτισμό ίδιο με αυτόν της δικής μας αντίληψης και αρχής.

PORTFOLIO

NECTAR DIVINO I.K.E mainly represents boutique wineries and producers from countries such as Greece, Italy, Portugal, Germany, South Africa, Argentina etc. All the estates represented by our company are characterised by the same principles of culture, diversity and eclecticism like our company’s own perception and principle.

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας είναι να προφέρουμε την δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο στη γη να γνωρίσει και να απολαύσει μοναδικά κρασιά από όλη την υφήλιο, από αμπελοτόπια και οινοπαραγωγούς που παράγουν εκλεκτά κρασιά με διαφορετικά αρώματα και γεύσεις!

VISION

Our vision is to offer the possibility to every person on earth to get acquainted and enjoy unique wines from all over the world, from vineyards and wine makers who produce elegant and fine wines with different aromas and flavors!

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Στρατηγική μας είναι η ανάπτυξη στον χώρο του ΗΟ.RE.CA. και της Χονδρικής με διαφορετικές και μοντέρνες προτάσεις που θα βοηθήσουν τους πελάτες μας να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο.

STRATEGY

Our strategy is to strengthen our presence and further expand in the area of H.O.RE.CA. and Wholesale, offering various, elegant, modern and sophisticated wines with increasing reputation and recognition, helping thus our customers to become more competitive on a global level.